483 milliós pályázati siker
Közélet

483 milliós pályázati siker

Közel félmilliárd forintos pályázati forráshoz jutott a kiskunhalasi járás. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül a Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban - Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban című projekt kapott támogatást. 

Újabb, jelentős pályázati forrást használhat fel a kiskunhalasi járás. A Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Pirtó és Harkakötöny alkotják azt a konzorciumot, mely 483,2 millió forint támogatást nyert az EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázaton.

A Kiskunhalas Város Önkormányzata vezetett projekt célja a lakosság minél nagyobb részét alkalmassá tenni a munkavégzésre, mind képességeik, tudásuk, mind élethelyzetük, egészségük, szociális, társadalmi helyzetük fejlesztésével, és egyben hozzájárulni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásához. A települési esélyegyenlőségi tervek elemzésével, az ezekben feltárt csoportok feltérképezésével alakultak ki a projekt elsődleges célcsoportjai – a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők, a nem dolgozó fiatalok, a munkanélküliek és inaktívak. A projekt hozzá kíván járulni:

- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásához,

- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,

- a települések közösségi aktivitásának fejlesztéséhez,

- a települések vonzóvá tételéhez a helyi lakosok, elsősorban a fiatalok számára,

- a humán közszolgáltatások és a lakossági csoportok közötti párbeszéd kialakításához.

Kiemelt cél a kulturális- és társadalmi tőke, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. A tevékenységek között munkanélküliek, gazdasági hátránnyal szenvedők képzésekkel, tanácsadásokkal, személyes mentorálással való ellátása, civil szervezetek és fiatalok részvételével zajló közösségfejlesztési tevékenységek, programok, kis közösségi kezdeményezések szerepelnek. A tag önkormányzatok a településen lévő szervezetekkel együtt tervezték meg a tevékenységeket. Kiskunhalason a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal, a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat programjainak egy része is a pályázat támogatásával szeretnék megvalósítani. A hátrányos helyzetűek számára korábbi években kialakított utcabizalmi hálózat a projekt keretében fejlesztésre, megújításra kerül. A kultúrák közötti párbeszéd céljával sor kerül roma kulturális napok, s roma-magyar táncház megszervezésére, s kiadásra kerül Ternyák Jenő képeivel a kiskunhalasi cigányváros 1960 körül című album is.