Elhunyt Pestality Antal
Közélet

Elhunyt Pestality Antal

Szomorú hírt kapott szerkesztőségünk. Életének nyolcvanadik évében elhunyt Pestality Antal pedagógus. A Bibó István Gimnáziumtól kapott nekrológot alább közöljük.

Búcsú Pestality Antaltól

1940. július 9-én született Baján. A Türr István Közgazdasági Technikumban érettségizett 1958-ban. Hogy szüleit segítse, két évig dolgozott az Erdőgazdaságnál, majd az OTP bajai fiókjában, mint adminisztrátor.

1960-ban felvették a József Attila Tudományegyetem matematika–fizika szakára. Ennek elvégzése után 1965. augusztus 1-jén lett a Szilády Áron Gimnázium tanára.

1966 augusztusában megnősült, felesége Szabó Berta tanítónő. Két gyermekük született: Péter és Ágota.

A Bibó István Gimnázium megépülése után kollégái többségével az új intézményben folytatta munkáját. 2005-ben nyugdíjba vonult, és befejezte a gimnáziumi tanítást.

Ezek a 2×2 józansága szellemében írott adatok – Pestality Antalról, az állampolgárról.

Tóniról, a kollégáról sokkal nehezebb írni. Hogyan lehet jellemezni azt az embert, aki tanártársai és diákjai számára egyaránt példakép? És hogyan lehet szavakba foglalni, mennyire hiányzik közülünk az az ember, akit tanítvány, szülő, munkatárs, felettes a legnagyobb tisztelet és szeretet hangján említ?

Már kezdő, sziládys éveiben is kitűnt derűs, harmonikus egyéniségével, együttműködési képességével, szelíd humorával. Szakmai tudásához nem fért kétség; így hamarosan fizika tagozatos osztályok tanításával és osztályfőnökséggel bízták meg. Sokat és eredményesen dolgozott: jó szemmel választotta ki a tehetségeket, juttatta őket kiváló versenyeredményekhez, sikeres felvételihez. Szerényebb képességű diákjaival is könnyen megtalálta a közös nevezőt: humorral, empátiával közelített hozzájuk. Sokan jártak vissza hozzá évtizedek múltával is. Neve középiskolás diákok nemzedékei számára vált fogalommá. 

Több mint tíz évig volt a levelező gimnázium tagozatvezetője. Szakmai elismertségét jelzi az is, hogy a matematika, fizika, informatika szakos tanárok munkaközösség-vezetőjeként dolgozott.

Meghatározó tagja lett az újonnan formálódó Bibó-gimnázium tantestületének; színessé tette az iskolai mindennapok, kirándulások, közös alkalmak hangulatát. Mindenkihez volt kedves szava, szívesen és magával ragadóan magyarázott, sztorizott.

Eredményes munkáját és pedagógiai hozzáértését az iskola 2000-ben Pro schola kitüntetéssel ismerte el.

Hiánya, a maga után hagyott űr viszont emberi léptékkel nem mérhető.

Kedves Tóni! Nem múló emlékedet mindannyian megőrizzük.

a búcsúzó kollégák