Mindent egyhangúlag szavaztak meg
Közélet

Mindent egyhangúlag szavaztak meg

Rendkívüli ülést tartott ma reggel Kiskunhalas képviselő-testülete. A városvezetők összesen hét témában értekeztek. Ezek között szerepelt egy együttműködési megállapodás módosítása, bölcsődei férőhelyek bővítése és egy zártkerti besorolású földrészletek hasznosítását segítő benyújtandó pályázat is.

A tizenöt tagú kiskunhalasi képviselőtestületből tízen jelentek meg ma reggel fél nyolckor a Tanácskozóteremben megtartott rendkívüli testületi ülésen. Ahogyan azt előzetesen is meghirdették, hét napirendi pont került a városatyák elé.

Az egyik napirendi pont kapcsán az hangzott el, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportfejlesztése kapcsán. A fejlesztés célja a bölcsőde átalakítása, bővítése még egy 14 fős csoportszoba kialakítására. A jelenlévők arról döntöttek, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatra, legfeljebb 100 millió forint összegig pályázatot nyújtson be.

Egy másik pályázat beadásáról is döntöttek. Halas pályázatot kíván benyújtani az Agrárminisztérium 2019. évi „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatásra" című felhívásra. A pályázat keretében legfeljebb 10 millió forint támogatás igényelhető. Városunk külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút karbantartásához kapcsolódó fejlesztésekre igényelne 9 millió forintot, további egymillió forintért pedig gyümölcsfákat vásárolnának az érintett kertek számára.

Mint a mai ülésen elhangzott, városunk vissza nem térítendő támogatást nyert a Kiskunhalas Gárdonyi utca 1/a. számú ingatlanon új óvoda építésére. A pályázati beruházás megvalósításához elengedhetetlen több fa kivágása is. A kivitelező segítségével a főkertészi feladatokat ellátó szakértő felmérte az érintett fás szárú növényeket. Az érintett növények kivágásához szükséges Kiskunhalas Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak a tulajdonosi hozzájárulása. Az előterjesztésben az is szerepelt, hogy a kivitelezés befejeztével minden kivágott fa pótlását el kell majd végezni.

A jelenlévő tíz képviselőtestületi tag mind a hét előterjesztést egyhangúlag megszavazta.