Templombúcsú érseki misével, lengyel vendégekkel (galéria)
Közélet

Templombúcsú érseki misével, lengyel vendégekkel (galéria)

Templombúcsú, bérmálás, érseki és nagyköveti részvétel, lengyel vendégek és különös történetű kegykép másolat érkezése - Kiemelt jelentőségű ez a hétvége a halasi katolikusok számára. Pénteken dr. Bábel Balázs érsek mutatta be a misét, vasárnap pedig a lengyel nagykövet is részt vesz a szertartáson.

A halasi alsóvárosi katolikus templomban péntek este, Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepi nagymiséjét Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. A szertartáson a bérmálás szentségét is az egyházi vezető szolgáltatta ki a fiataloknak. A szentmisén már részt vettek a lengyel vendégek is. Halas testvérvárosának, az újszandeci bazilikának plébánosa és kóru­sa. A szentmise előtt ünnepé­lye­sen ki­he­lyez­ték a lengyel testvérek által hozott kegyképet.

Az alsóvárosi katolikus templom névadóira emlékezett ez a nap, Szent Péter 64-ben szenvedett vértanúságot fejjel lefelé Keresztre feszítve. Sírja a róla elnevezett vatikáni bazilika főoltára alatt van. Szent Pált 67-ben karddal lefejezték. Teste a római falakon kívüli Szent Pál-bazilikában nyugszik. A katolikusok szombaton a római őskeresztény egyházközség legelső szent vértanúira emlékeznek, akiket Néró császár alaptalanul nyilvánított a nagy római tűzvész okozóinak. 64. október 13-án, a császár trónra léptének tizedik évfordulója alkalmával egy népünnepély látványosságai között cirkuszban keresztre feszítették, vagy színpadi játékok keretében meggyilkolták, illetve szurokba mártva és fákhoz kötözve égő fáklyaként meggyújtották őket.  .

A plébánia tájékoztatása szerint július 1-én, vasárnap 10 órakor a régi szokásoknak megfelelően vasárnapra helyezve is meg­tart­­ják szent Péter és Pál főünnepi nagymiséjét. Ez al­ka­lom­mal az ün­ne­pi misét tartja és szentbeszédet mond Mons. Dr. Jerzy Jurkiewicz pre­lá­tus, prépost, az új­szan­deci Antiochiai Szent Margit Bazilika plébánosa, a Bazilika kórusa pedig az ének­szolgálatot tartja. A neves kórus már számos országban vendég­sze­re­pelt és mostani látogatásuk során hazánk Halas mellett Szegeden és a fővárosban is énekelnek. A vasárnap délelőtti szentmise végén a kegyképpel kis körmenetet tar­tanak a templom körül.