Testületi döntés: felújítják a régi Félegyházi utat
Közélet

Testületi döntés: felújítják a régi Félegyházi utat

Rendkívüli testületi ülést tartottak a halasi városházán. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának kiegészítéséről kellett döntést hozni. A régi Félegyházi utat tervezik zúzottköves megerősített útalappal ellátni. Az útfelújítás a halasi és a harkakötönyi önkormányzat közös programja, ezért vált szükségessé a képviselőtestületi határozat.

A tervek szerint a halasi szennyvíztisztító teleptől a Harka tóig javítják fel az utat mintegy hét kilométer hosszan. A beruházás 140 millió forintba kerül. A „Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” című pályázat vonatkozásában Kiskunhalas Önkormányzata Harkakötöny Önkormányzatával együtt közös közbeszerzési eljárás keretében kívánja beszerezni a régi Félegyházi úthoz az építési kivitelezőt.

Az eljárás teljes körű lebonyolítására Harkakötöny Önkormányzata meghatalmazza Kiskunhalas Önkormányzatát, hogy a közös közbeszerzési eljárást nevében is eljárva lefolytassa. Ennek az eljárásnak a lefolytatásához vált szükségessé a közbeszerzési szabályzat kiegészítése.