Lovagok, csaták és talányok
Kultúra

Lovagok, csaták és talányok

A Pásztortűz-egyesület művelődési házban tartott rendezvényén lovagokról, csatákról és talányokról volt szó.  Dr. Veszprémy László hadtörténész előadásában a középkor történelmi eseményeit elevenítette fel, az Oroszlánszív Lovagrend tagjai pedig viseleteket mutattak be.  

 
A vendéget és az érdeklődőket Végső István, a szervező Pásztortűz Egyesület elnöke köszöntötte, majd átadta a szót dr. Veszprémy Lászlónak, aki az 1000 és 1526 közötti időszak lovagi kultúrája és a lovagi hadviselés művelődéstörténeti, fegyvertörténeti tanulságait ismertette.
 
- A történészeket általában az foglalkoztatja, hogy a kalandozó hadjáratok rablóhadjáratoknak tekinthetők-e, vagy komolyabb politikai szándék húzódik meg mögöttük vagy egyéb más ok is megnevezhető. A nyugati történészek szeretik barbár hordáknak beállítani a honfoglalókat, a magyar történészek viszont a kalandozás fülnek kellemes hangzásával igyekeznek másként láttatni az eseményeket – fogalmazott. Szó esett a magyar lovagi kultúra kialakulásáról. A legfontosabb - ismert és elhallgatott - csatákat részleteiben ismertette az előadó, amelyek befolyásolták a magyar hadtörténelmet, Pozsonytól Mohácsig.
 
lovagzako
 
Az előadás előtt és után lovagi fegyverekkel is lehetett ismerkedni. Az Oroszlánszív Lovagrend XIII. századi viseleteket mutatott be.
 
Dr. Veszprémy László a rendezvényre elhozta a Lovagvilág Magyarországon és A magyar hadtörténelem évszázadai című köteteket is, melyekből tovább gazdagíthatják ismereteiket a téma iránt érdeklődők.
 
Kép-szöveg: Pál László

Még több cikk

Minden évben Halason

Minden évben Halason

Egymásra figyelnek

Egymásra figyelnek