Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Kiskunhalason

A kedvezményezett neve:

Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.

A projekt címe:

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Kiskunhalason

A szerződött támogatás összege:

39 364 367 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2021.08.26.

A projekt azonosító száma: 

EFOP-3.7.3-16-2017-00087

A támogatás vissza nem térítendő.


A projekt tartalmának bemutatása:


A projektünk célja az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak szerint az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatásaink továbbfejlesztése. A 3 éves projekt időszak 5 különböző tanulási formában 10 db különböző tematikájú program valósul meg, mely szolgáltatásfejlesztés, új tanulási tartalmak kialakításával megfelelő teret biztosítunk a helyi és térségi, köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály, valamint a hátrányos helyzetű lakosság számára, hogy be tudjanak kapcsolódni az egész életen át tartó tanulásba. Cél a Kiskunhalasi és a Jánoshalmi járásban élő felnőttek szemléletének a formálása, olyan kompetenciafejlődési lehetőségek biztosítása, amely a mindennapokban igénybe vehető különböző témakörökben.

A projekt célja, hogy a tanulási folyamatba résztvevők nehézségeikkel könnyebben meg tudjanak küzdeni, ahhoz valamilyen segítséget, iránymutatást kapjanak. Cél, hogy olyan kompetenciafejlesztés valósuljon meg, amelynek hasznosulása hosszú távon is működik.

Projektünk célcsoportjai egyrészt a köznevelésben részt nem vevők, illetve hátrányos helyzetűek. Programjaink megvalósításával az ő igényeikhez igazodva tudunk olyan öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat szervezni, mely jobban segíti őket a tanulási folyamataikban, és így majd a munkaerőpiacra való belépésükhöz. Színes programok, szakkörök segítségével hozzájárulunk a jobb életminőséget és életesélyt javító tanulási, lehetőségek megteremtésében. Gazdagítjuk a köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály tanulási szokásait, hajlandóságát, iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportokat, szakköröket, tanfolyamokat tartunk számukra, olyan attitűdformálási, kompetenciafejlesztési tevékenységeket szervezünk, mely hozzájárul az egész életen át tartó tanulásukhoz.


A megvalósított tevékenységek:

  • Gazdasági tanfolyam
  • Önkéntes tanfolyam
  • Informatikai tanfolyam
  • Fotós havi szakkör
  • Fazekas havi szakkör
  • Cigány kisebbségi színjátszó kör
  • Szabadtánc művészeti csoport
  • Alkotótábor fogyatékossággal élő résztvevők számára
  • Kompetenciafejlesztő tábor felnőtteknek
  • 50 év felettiek klubfoglalkozása