Aktualitások az agrárágazatban
Gazdaság

Aktualitások az agrárágazatban

Folytatódott a XXII. Téli Gazdaesték előadásainak sorozata. A február 20-i rendezvényen Soltész Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiskunhalasi körzetvezető falugazdásza is adott tájékoztatást az aktualitásokról. Szó volt többek között a KAP (Közös Agrárpolitika) 2023-2027 keretén belül megjelenő támogatásokról, az Agro-Ökológiai Programról (AÖP), a vetésváltás szabályainak változásáról, valamint a Területi Monitoring Rendszerről (TMR).

A XXII. Téli Gazdaesték témája volt – a csipkeházi programon – a gazdákat érintő adatszolgáltatás, kiemelve a nitrát adatszolgáltatást, melynek határideje március 31-e, továbbá az aktuális támogatási igények.

Szó volt az egységes kérelem-földalapú támogatás és a különféle jogcímek, termeléshez kötött támogatások kifizetés igénylésének beadási időszakáról. Soltész Gergely rámutatott a kamarai meghatalmazások újrakötésének fontosságára is, mivel a korábbiak január 31-én lejártak. Ennek kapcsán a falugazdászok keresni fogják az ügyfeleket. Fontos változás, hogy ezentúl a meghatalmazott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lesz, ezen belül megjelölve a kapcsolattartó falugazdászt.

Az anyajuhtartás támogatásának igénylése is napirenden volt. Abban fontos változásként jelenik meg, hogy az egységes kérelem felületen, az erre nyitva álló határidőn belül (tervezetten április-május) lehet a kifizetésigényléseket benyújtani.

A területalapú támogatások a jövőben is garantálják a gazdálkodók biztos alapjövedelmét. Lesz alaptámogatás, az új támogatási rendszerben feltételesség néven. Ez nagyságrendileg 147 eurót jelenthet hektáronként. Erre jön egy visszaosztott, kiegészítő támogatás. Ez 1-től 10 hektárig 80 euró hektáronként, 10 és 150 hektár között pedig 40 euró hektáronként. Ezen felül még lehet választani az Agro-Ökológiai Programban való (kondícionalitás néven jelenik meg) részvételt, amely önkéntes alapú és ami további 80 euró kifizetését eredményezheti hektáronként, amennyiben az adott vállalások maradéktalanul teljesülnek.

Soltész Gergely arról is beszélt, hogy változás lesz a vetésváltás szabályaiban. Továbbá a gazdaság összes szántóterületének 4 százalékát érintően termelésre nem hasznosított területet kell kijelölni (választható tájképi elemek és a pihentetett terület összessége), ám itt is bizonyos mentességi szabályok várhatók, például 10 hektár alatt nem kell pihentetni.

Az AÖP-nél elvárás a gazdálkodási naplónak a folyamatos, naprakész, elektronikus vezetése, ahol a naprakészség fogalmát, további részletszabályokat az elfogadásra kerülő jogszabályok tartalmaznak majd. A többlettámogatási rendszernél ezen előírást is teljesíteni kell. Soltész Gergely úgy fogalmazott, az agrárdigitalizáció terén még van hova fejlődni, ezért az elektronikus gazdálkodási napló vezetése minden bizonnyal többletterhet jelenthet.

Soltész Gergely felhívta a figyelmet, hogy az új támogatási rendszerben különösen fontos az együtt gondolkodás, együtt tervezés a falugazdásszal. Rámutatott, a biztos alapra érdemes építeni, a többletkötelezettség nem mindenkinek ajánlott.

A Területi Monitoring Rendszer már most is működik, az Európai Unió vezette be a Sentinel műholdcsaláddal, amelyek földmegfigyelő műholdak.  A helyszíni és az adminisztratív ellenőrzés mellett műholdról is tudnak a mezőgazdasági területekről adatokat gyűjteni és a vállalt teljesítéseket ellenőrizni.

Soltész Gergely körzetvezető falugazdász azt mondta, keressék bizalommal mind őt, mind a kollégáit, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján is lehet tájékozódni az aktualitásokról.

További részletek a Halasi Tükör hetilap március elsejei számában.