A „Dukla” szerkesztőségéről
Közélet

A „Dukla” szerkesztőségéről

1978 januárjában megjelent a „Dukla” újság első kiadása. Azóta mind a kiadvány, mind a szerkesztősége több változáson ment keresztül. Cserélődtek a kiadói, szerkesztői es főszerkesztő személye is. A múltban a szerkesztők fáradalmas munkával kénytelenek voltak a könyvtárakból es hivatalokból származó információkat feldolgozni, ma az internet es közönséges mobiltelefon a legjobb segítőjük.

A hetilap megalakulása idején a Szlovák Kommunista Part kerületi bizottságának es a Járási Nemzeti Irodának sajtóirodája Svidnikban volt. A kilencvenes évek első felében a városi hivatal volt mar az újság kiadója. A kilencvenes évek végén a Városi Tanács döntése alapján a lapot privatizáltak, a kiadója a stropkov-i Martin Rusin lett. 2008 óta a „Dukla” hetilapot a Korona Kft. adja ki. A szerkesztői örömmel és önkéntesen alkotják a lapot a svidniki lakosság részére. Újságírás nem csak foglalkozás, hanem küldetés is. 2015 októberében indult egy „Dukla” havilap is, amely két év után eltűnt a piacról. A lap első főszerkesztője Andrej Dudas volt, aki meg mindig tőről-időre támogatja a „Dukla”-t. Jelen volt a hetilap alakuásánál is. A legszívesebben sajátos, humoros formájú, cikkeket irt. „Amikor a „Dukla” született, fiatalok es erőteljesek voltunk…

A hetilap a saját útjára indult a Bardejovban, Dukla kornyéki származású Michal Rusinek vezetésével, megjelenő „Poddukelske Noviny” [Duklamenti hírek]  szerkesztésében letelt pár év es közreműködésem után. Alapos előkészítő munka után az 1978. január elején indult el a kiadvány. Mivel a „Poddukelske Noviny” Bardejovban mar magától ment, Svidnik-ben, amely a régió jelképéhez, Duklahoz közelebb fekszik, az újságnak egyszavas „Dukla” nevet adtunk. A kezdetek kaotikusak voltak, mint általában szokott ez lenni. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy nehéz volt, mert minden, amit az ember jóakarattal es elszántsággal tesz, örömmel is teszi.  Azt hiszem, talán nem túl szerényen, hogy mi – Hresko meg én – becsülettel teljesítettük a feladatot… Természetesen az akkori törvényi-közigazgatási feltételek figyelembe vételével. A szerkesztői garda lassan bővült, minden új szerkesztő pedig jól végezte a munkáját, gazdagította a lapot úgy formai, mint tartalmi szempontból is, ami (a lakosság számához és olvasni tudásához arányban) nagy példányszámra és alacsony visszáru mennyiségre tevődött át” – mondja Dudas.

Utána a szerkesztőséget Vladimir Ilecko vezette. Szamara a „Dukla” hetilap ajtó lett az újságírás világába mindjárt az egyetem elvégzése után. „2008 óta szerkesztőként dolgoztam a „Dukla”-ban, később két évig főszerkesztőként. Ez alatt az idő alatt a lap a grafikai változásokon és az „ellenőrzött” hírek évein esett túl” – mondja Ilecko. Tőle a vezetést Katarina Ducarova vette át. Nem volt tipikus főszerkesztő, mert nem írt cikkeket, hanem grafikai szerkesztéssel foglalkozott. A „Dukla”-hoz való csatlakozás előtt reklámügynökségben dolgozott. A lap jelenlegi főszerkesztője Veronika Lazorikova. Már húszévesen írt riportokat, újságírói tanulmányi évek alatt. 2008 februárja es 2013 vége között a „Presovsky Korzar” c. lap szerkesztője volt. Munkásságáért kétszer kitüntették „Az Ifjú 27 év alatti újságíró” országos Szlovák Újságírók Szövetségének versenyében.

2013-ban első lett az újságírói tevékenységéért a kassai Szlovák Újságírók Szövetségének versenyében. Abban az időben a „Velkosarisan” havilap főszerkesztője volt, erre a posztra 2018-ban tért vissza. 2013 óta a „Dukla” hetilap főszerkesztője is lett. Jelenleg a lap csak internetes kiadásban jelenik meg, aminek az oka az utóbbi két évben uralkodó világjárvány volt. „Örülök annak, hogy olyan munkát végezhetek, amely a nagy hobbim is. Nem mindig könnyű dolog az igazat es igazságot keresni, mi meg mindig szeretnénk az érdekes emberek történeteit közelebb hozni az olvasóink fele. Jobban akarunk megismerni a régiót, amelyben élünk” – összegzi Lazorikova. (ver)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

A projektet a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozza a Nemzetközi Visegrádi Alap Visegrádi Támogatások keretében. Az alap küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködésre vonatkozó ötletek előmozdítása.

#VisegradFund, #V4, #Visegrad