Jelölési javaslatokat várnak a Kiskunhalas Város Közneveléséért díjra
Közélet

Jelölési javaslatokat várnak a Kiskunhalas Város Közneveléséért díjra

Várják a javaslatokat a Kiskunhalas Város Közneveléséért díjra. Ilyen elismerést évente legfeljebb 3 személy kaphat. Elismerésben részesülhetnek azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak a köznevelése színvonalának emeléséhez, akik a gyermekek nevelése, oktatása területén kiemelkedő munkát végeznek és munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését. A jelöléseket 2024. március 1-ig lehet benyújtani.

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Képviselő-testületnek a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 5.§-a alapján „KISKUNHALAS VÁROS KÖZNEVELÉSÉÉRT” díjra várja a javaslatokat. Elismerésben részesülhetnek azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város köznevelése színvonalának emeléséhez, akik a gyermekek nevelése, oktatása területén kiemelkedő munkát végeznek és munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését.

Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény-fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei, Magyarországon bejegyzett egyház olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést. A javaslatokat Kiskunhalas Város polgármesterének címezve minden év március 1-jéig lehet benyújtani. Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat. A díj átadásának időpontja minden évben a Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepség. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.

A javaslatokat a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményezi. A Polgármester valamennyi kitüntetésre beérkezett javaslatot döntés végett beterjeszti a Képviselő-testület elé.

Kérjük, hogy javaslataik benyújtásához a mellékelt űrlapot használják!