Könnyes búcsú a Bödecs házaspártól
Közélet

Könnyes búcsú a Bödecs házaspártól

Két meghatározó lelkész köszönt el a Kiskunhalasi Református Egyházközségtől. Bödecs Pál és felesége Bödecsné Szalai Hajnal három évtizedig szolgálta a helyi közösséget. Az egyházközség vasárnap egy ünnepi istentiszteleten köszönte meg a két vallási vezető értük tett munkáját. A lelkipásztorok elmondták, sok munkával, lemondással járt ez a 30 esztendő, most így visszatekintve nagyon nehéz a búcsú, büszkeséggel gondolnak vissza az itt töltött időre, hiszen a folyamatos fejlődés, megújulás jellemezte ezt.

Az ünnepi istentiszteleten a búcsúzó Bödecs Pál elnök-lelkész arra a rengeteg jóra hívta fel a figyelmet, amelyet itt kapott Kiskunhalason, hálás szívvel gondol vissza a Vincze József presbiterrel való találkozására és Szabó Ferenc főgondnoktól is nagyon sok segítséget, bátorítást kapott egykoron.

-Mind az a jó, ami velünk történt az kegyelemből történt, Isten ajándékaként. Gazdagságot és további távlatot kapott az életem, erőt és lelkesítést kaptam tőle.

Rengeteg jó ember vett körül életem során, nagyszerű emberek, kiváló és hűséges munkatársak, jó tanácsadók, a háttérből támogatók.

Bödecsné Szalai Hajnal távozó lelkész is szólt a hívekhez, mint mondta 30 esztendő dolgait nagyon nehéz összepakolni, becsomagolni.

- Ebben a harminc esztendőben elfáradtunk, de egyben meg is erősödtünk. Férjem sokat tett ezért a közösségért, a városért, nekem az volt a feladatom, hogy ebben a nehéz munkában támogassam, a háttérből. Pali támogatásán kívül igyekeztem a közösségnek törékenységemet, őszinteségemet adni, így válhattam érzékennyé arra, hogy együtt érezzek veletek.

Hálás vagyok, hogy itt élhettünk a csodás parókián az ősi templom közelében.

Az ünnepi közgyűlésen Szabó Ferenc oktatási gondnok foglalta össze Bödecs Pál életútját, és az elmúlt harminc esztendő szerteágazó munkásságát, mint elhangzott a Bödecs házaspár 1992-ben a legnagyobb politikai csatározások közepette érkezett a városba.

Nehéz körülmények között kezdett hozzá a Szilády Áron Református Gimnázium újraindításához. 1993 – 1997 között a gimnázium megbízott igazgatója volt. Ebből az időszakból nevéhez köthető az iskola felújításának megkezdése, az ablakok cseréje, a menza felújítása, és egy saját kollégium, a Gyárfás István Diákotthon kialakítása is. A gimnázium fejlesztése a tornacsarnok és öltözőinek felújításával, a sportsátor telepítésével, az új bejáratot is magába foglaló épületszárny bővítéssel, majd új laborépület építésével és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolításával folytatódott.

1997-ben megszervezte a Gábor Dénes Főiskola Kiskunhalasi Konzultációs Központját, amelyet – mint egykori villamosmérnök - éveken keresztül vezetett is és ezáltal sokan szerezhettek itt felsőfokú informatikusi diplomát.

Ezt követően megszervezte és irányította 2005-től a digitális tananyagokkal segített felnőtt-oktatási tagozatot a Gimnáziumban, ahol az évek során több száz felnőtt jutott el az érettségiig.

Főigazgatóként nemcsak a gimnázium külső körülményeinek javítására, de a pedagógiai munka megbecsülésére és fejlesztésére is figyelt. Kezdeményezte a gimnázium oktatási szerkezetének átalakítását.

2012-ben sikeresen kezdeményezte, hogy a Szűts József Általános Iskola a Református Kollégium intézményrendszerébe kerüljön. Közreműködésével ekkor az általános iskola, valamint a Gólyafészek óvoda egy-egy szanki tagintézménnyel is tovább bővült.

2012-ben eredményesen pályázott a már korábbi évek során is folyamatosan fejlesztett Református Óvoda épületének bővítésére, és a vezetésével történt megvalósítás után az óvoda 6 csoportosra bővült.

Egy nagy összegű Európai Uniós pályázat révén közreműködésével a Központi Református Általános Iskola épületállománya 2018-ra megújult, illetve bővült. Így napjainkra a város legnagyobb tanulólétszámú általános iskolájává vált.

Szolgálatának eredményeként a város nemcsak oktatási, hanem szociális intézményekkel is gyarapodott. 2002-ben megnyílt a harminc gyermeket befogadó Fogyatékkal élő Gyermekek Gondozóháza, ami ma már nem gyülekezeti, hanem közbenjárására zsinati fenntartásban működik tovább Ékes Kapu néven. Kezdeményezésére és támogatásával kezdte meg működését 2002-tól Kiskunhalas székhellyel a Református Egyház Pedagógiai Szakszolgálata, mint országos egyházi intézmény.

2008-ra egy sikeres pályázat és a Szász Károly utcai parókia eladásából származó önerő segítségével a templom szomszédságában megépült a Benjámin Lakóotthon, amely azóta a gyülekezetünk közösségének szerves részévé vált. Szimbolikus, hogy az iskolák államosítása után befalazott bejárat újranyitását követően nekik immár saját, akadálymentes bejáratuk van a templomunkba (akárcsak az imaházunkba).

Bödecs Pál Halasra kerülésétől kezdve fontosnak tartotta a város hagyományainak megismerését és ápolását. Alapító tagja és 1993. évi megalakulásától kezdve 15 éven át elnöke a Szilády Áron Társaságnak, amely ma is folyamatosan jelen van a város kulturális és társadalmi életében. A Pro Iuventute díj alapításával és évenkénti adományozásával a pedagógusok munkájának elismerésében is szerepet vállal.

Támogatásával és közreműködésével 2011-ben megalakult a Szilády Református Futball Club, amely azóta a város és körzet elismert és szép eredményeket felmutató utánpótlást nevelő klubja lett, az évek során sok száz igazolt játékossal, akik a templomunkban tartott hálaadó istentisztelettel zárták és zárják az évadokat.

Édes Árpád lelkész is köszönetet mondott a gyülekezet és a város gyarapításáért, az itt végzett munkáért, mint mondta, csodálattal és büszkeséggel figyelte, hogy Bödecs Pál soha nem panaszkodott a hivatalával járó teher miatt.

A család képviseletében Bödecs Anna emlékezett vissza a halasi évekre és szüleik munkájára.

-A szüleink itt nőttek bele a szülői szerepbe, és a saját lelkészi hangjuk megtalálásába, amely folyamatosan alakult az évek során. Családunk Kiskunhalasra költözésével Apa nem csak a gyülekezet, hanem a város építése mellett is elkötelezte magát, már-már emberfeletti erővel munkálkodott azon, hogy megteremtse az intézményi feltételeit egy szabad, pezsgő, szellemi, lelki hitéletnek.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő is elismerően szólt a lelkészek kiskunhalasi munkájáról, a politikus úgy fogalmazott, a közösség háláját tolmácsolja, amikor köszönetet mond ezért a 30 esztendőért.

Kiskunhalas nevében Kuris István László alpolgármester egy Berki Viola alkotással ajándékozta meg a nyugdíjba vonuló, távozó lelkész házaspárt. A városvezető szerint Bödecs Pál és felesége nagy és szép feladatot kapott itt Kiskunhalason, a közösség hitének megmaradását és minőségi megerősödését szem előtt tartva tudtak előrehaladást elérniük.

Az ünnepi eseményen könnyes szemmel búcsúztak a hívek is a szeretett lelki vezetőiktől, Isten áldását kérték további útjukra.