Megemlékezés a Trianon ligetben (galéria)
Közélet

Megemlékezés a Trianon ligetben (galéria)

A Nemzeti Összetartozás Napján Trianonra emlékeztek a Semmelweis téren az ’56-os Emlékbizottság, a Szilády Áron Társaság, a Hazatalálás Baráti Kör, az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület és a Konok Kunok Motoros Egyesület tagjai. 102 éve, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, amely napot az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti
összetartozás napjává nyilvánította az erről szóló, 2010. évi XLV. törvénnyel. A rendelkezés kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.

A Trianon Ligetet a trianoni békediktátum századik évfordulójára emlékezve hozták létre Pajor Kálmán kezdeményezésére a Semmelweis téren. Tölgyfákat ültettek, keramitból kirakták a történelmi Magyarország határait. A térkép 1:32000-hez léptékű, 1 méter a valóságban 32 km-nek felel meg. A téren elhelyezték a gyimesbükki ezeréves határ szent koronát ábrázoló határkövének másolatát Halas város helyére, majd történelmi ismertető tábla és a királyi városok helyét jelző kövek is kerültek a ligetbe.

A megjelenteket Pajor Kálmán az ’56-os Emlékbizottság vezetője köszöntötte, emlékbeszédében a trianoni békediktátum máig tartó hatásaira hívta fel a figyelmet.

Igenis, minden alkalommal el kell mondanunk, és sosem szabad elfelejtenünk, hogy Trianonban gazdaságilag tönkretették és mélységesen megalázták, meggyalázták azt a Magyarországot, amely évszázadokig hősiesen védte Nyugat Európa kapuját is! Azt is el kell mondanunk, hogy 102 esztendeje, az elszakított nemzetrészeinken szinte mindennapos a magyar identitás, a magyar nyelv, a magyar szimbólumok üldözése, a magyar emlékhelyek, sírhelyek meggyalázása, a magyarok fenyegetése! Tudjuk, hogy mindezt azok teszik, akik állandó gyanakvásban és félelemben élnek. Mert tisztában vannak azzal, hogy hazugsággal szerzett, rablott területeket birtokolnak!

Az ünnepi megemlékezésen Bödecs Pál református lelkész és Gyirán Péter katolikus káplán áldotta meg a Trianon Ligetet, majd az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület tagjainak műsora következett. A megemlékezést koszorúzás zárta.

Kép, szöveg: Bakos László