(►) Pedagógusokat ünnepelt Halas és a járás (galéria)
Közélet

(►) Pedagógusokat ünnepelt Halas és a járás (galéria)

Június 7-én délután, a KSZC Dékáni Árpád Technikum sportcsarnokában tartották meg Kiskunhalas városi és járási pedagógusnapját. Ebből az alkalomból gyűltek össze a térség oktatási intézményvezetői, pedagógusok és Kiskunhalas város vezetői. Ünnepi köszöntőt Seffer Attila, a Kiskunhalasi Alsóvárosi Főplébánia plébánosa tartott, majd elismerések átadására került sor. (címképen a "Kiskunhalas Város Közneveléséért" díjat elnyert pedagógusok)

A városi-járási pedagógusnapi rendezvényt a Himnusz közös eléneklésével kezdték a jelenlévők, majd Pősz Attila moderátor Seffer Attilát, a Kiskunhalasi Alsóvárosi Főplébánia plébánosát kérte fel az ünnepi köszöntő megtartására. A plébános II. Szent János Páltól idézett beszéde elején, aki egy kanadai látogatása során kifejezte egy pedagógusi közösségben, hogy a társadalom egyik legfontosabb feladatát végzik. 

Seffer Attila plébános mondott ünnepi köszöntőt

Seffer Attila ennek mentén fogalmazta meg gondolatait, amelyben elismerően szólt a pedagógusokról és annak adott hangot, hogy egyre kevesebben választják ezt a szép hivatást, ezért is példaértékű és ösztönző, hogy közösségi szinten, mint amilyen a pedagógusnap, nyilvánosan ismerik el munkájukat.

A Stúdió 2000 TSE táncosainak keringő bemutatójából részlet

A plébánosi ünnepi köszöntőt követően egy bécsi keringő formációval lepték meg az ünnepen a pedagógusokat a Kiskunhalasi Alapfokú Művészetiskola növendékei és a Stúdió 2000 TSE versenyzői: Máté Milán és Kovács Karina, valamint Tóth Marcell és Patai Maja

Kun Hajnalka magyar-történelem szakos középiskolai tanár veszi át a díját

A Pedagógusnapon hagyomány, hogy a szokásos köszöntő gondolatokon kívül kitüntetésben is részesülnek azok a kollégák, akik folyamatosan kiemelkedő színvonalon végzik munkájukat. Településünk, járásunk és a fenntartók külön elismerték ezúttal is a legkiválóbb pedagógusok erőfeszítését, gyakran több évtizedes áldozatos tevékenységét.

Csányi Andrea kitüntetett a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójával, Vágó Ferencnével

Az oktatásért felelős miniszter Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette Csányi Andrea általános iskolai nyelvtanárt, a díjat részére a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, Vágó Ferencné adta át.

Kiskunhalas Város képviselő-testülete a 62/2024. számú határozata alapján 2024-ben „Kiskunhalas Város Közneveléséért” díjat adományozott Kun Hajnalka magyar-történelem szakos középiskolai tanárnak, okleveles szakközgazdásznak, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum pedagógusának. 

Hegyes Emőke Erzsébet latin-magyar szakos általános iskolai tanár a díjátadásnál

Ugyancsak „Kiskunhalas Város Közneveléséért” díjat kapott Hegyes Emőke Erzsébet latin-magyar szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus és munkaközösségvezető, a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola pedagógusa. Szintén „Kiskunhalas Város Közneveléséért” díjat érdemelt ki Mondovics József, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium cukrász-vendéglátó szakoktatója. A „Kiskunhalas Város Közneveléséért” díjakat Fülöp Róbert polgármester adta át.

Mondovics József, a KSZC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium cukrász-vendéglátó szakoktatója a díjátvételnél

A díjak átadása után Cimarosa: Siciliana című darabját a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai Lukács Adrienn fuvolán és Juhászné Zelei Judit zongorán adták elő. A zenejáték után a Kiskőrösi Tankerületi Központ Díszoklevél elismerést adományozott azoknak a nevelés-oktatás területén hosszabb időn keresztül kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak, akik nevelő-oktató munkájuk során életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus hivatás mellett.

A díjátadók között zenei betéteket láthatott, hallgathatott a közönség

A díjat kapták:

• Kárász Péter, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatója
• Oláh-Jaksa Gabriella, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Balotaszállási Tagintézményének vezetője. 
• Kissné Csordás Anikó, a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese. 
• Édes Anna Krisztina,  Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium igazgatóhelyettese. 
• Nagyné Pősz Éva, aki 30 éve a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola nevelőtestületének elhivatott és elkötelezett pedagógusa. 
• Birgés Éva, a Bernáth Lajos Kollégium pedagógusa. 
• Hamza Barbara, a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezető fuvolatanára. 
• Kardos-Bálint Éva, a  Kiskunhalasi EGYMI gyógypedagógusa, logopédusa. 
• Véber Beatrix, a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Általános Iskola pedagógusa.
• Szabadi Anita, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola pedagógusa. 
• Nagyné Bajnai Adrienn, a  Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Balotaszállási Tagintézménye pedagógusa. 
• Pálföldiné Wágner Györgyi, a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola pedagógusa.

• Vörös Mária, a Kunfehértói Általános Iskola pedagógusa.
• Nagy Sára Kata, a Kelebiai Farkas László Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, valamit német nyelvtanára.

A színes diplomások csoportképe

A díjak átadása után ismét a Zeneiskola művészei léptek a színpadra. Sosztakovics: Walzer és Polka című művét Dillmann Éva csellón, Petrovics Máté hegedűn és Juhászné Zelei Judit zongorán adták elő. A folytatásban a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek átadására került sor. A kitüntetéseket Vágó Ferencné tankerületi igazgató asszony és Fülöp Róbert polgármester adták át.

Kárász Péter, a Fazekas Mihály Utcai Általános Iskola igazgatója díszoklevél elismerést vett át Vágó Ferencnétől

A következő pedagógusok kapták az elismerést:

• Balogh Lajos, a II.Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum tanára.
• Cseszneginé Fekete Éva,  Kiskunhalasi Konduktív Óvoda, Általános Iskola és Kollégium konduktora, óvodapedagógusa. 
• Forgó Józsefné, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola tanítója.
• Kovácsné Bodicsi Erzsébet, a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola tanítója. 
• Keresztes Orsolya, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa.
• Laskovicsné Terzics Edit, Kertvárosi Általános Iskola volt igazgatója.
• Lucskai Emese, élelmiszermérnök.
• Maglódiné Gärtner Mária, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola magyar-történelem, etika tanára. 
• Némethné Lehoczki Edit, a KSZC – Dékáni pedagógusa.
• Szabó-Kocsisné Illés Éva, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola tanítója. 
• Szemerédi Tünde, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda pedagógusa.
• Varga Ferencné, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda pedagógusa.
• Vargáné Mészáros Ildikó, biológia és technika szakos tanári ( Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola) 
• Zsigmond Márta, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa. 
• Zsoldos László, a KSZC Vári Szabó István Szakközépiskola szakoktatója.

Damásdi Péter tiszteletes, református iskolalelkész

A pedagógus napi ünnepségen hagyomány, hogy az 50, 60, 65 vagy 70 éve diplomát szerzett és kiemelkedő szakmai életutat maguk mögött tudó kollégáknak ebből az alkalomból színes díszoklevelüket nyújtják át. A diplomákat Papp Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója nyújtotta át, a következő személyeknek.

Klein Imre, a Tekó egykori igazgatója Papp Gyula díjátadóval

Aranydiploma (50):

• Klein Imre, aki 15 éven át a TEKÓ intézményvezetőjeként dolgozott. 
• Klein Imréné, a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola egykori tanára.
• Csesznegi Györgyné, a Kertvárosi Általános Iskola pedagógusa.
• Nagyné Kovács Hedvig óvónő.
• Sipos Béláné óvónő.
• Váczi Lászlóné óvónő.

Laskovicsné Terzics Edit, a Kertvárosi Általános Iskola volt igazgatója Szolgálati Emlékérmet vett át

Gyémántdiploma (60):

• Dr. Szabó Miklósné okleveles középiskolai tanár. 

Rubin oklevél (70):

• Nagy Czirok Sándorné óvónő

Dr. Szabó Miklósné okleveles középiskolai tanár aranydiplomát vett át

A diplomák átadása után Ennio Morricone: Cinema Peradiso c. művét Bozóki Dániel harsona szakos növendéke adta elő (felkészítő tanára: Szente Alfonz, zongorán kísérte Juhászné Zelei Judit tanárnő). A zeneszám után a Comenius Díjak átadása következett. A díjazottakat Damásdi Péter tiszteletes, református iskolalelkész méltatta, majd adta át a díjakat.

Bozóki Dániel harsona szakos növendék előadása közben

Comenius-díj kitüntetettjei 2023/2024. tanévben:

- Bertalan Gábor (Szilády)
- Rozonics Péterné (Szilády)
- Bazsa Enikő óvodapedagógus (Gólyafészek)
- Hunyadvári Éva pedagógus (Központi)
- Berczeliné Csúri Edit (Központi – Szanki tagintézmény)

Bertalan Gábor (középen) a Szilády Áron Református Gimnázium pedagógusa a Comenius díjjal


A rendezvény végén megköszönték a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola művészeinek – pedagógusainak és növendékeinek, valamint a Stúdió 2000 TSE táncosainak a közreműködését. A Szózat hangjai után fogadásra és baráti beszélgetésre került sor.

Kovácsné Bodicsi Erzsébet, a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola tanítója Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vett át

Kép-szöveg: Kovács Iván