Svidnik neves személyiségei
Közélet

Svidnik neves személyiségei

Svidnik-ben es a kornyéken számos művelt es tehetséges ember lakott es lakik ma is, akik szakemberei es megszabottjai a szakmájuknak. Csak néhány ismert nevet idézünk közlük.

Jozef Brudňák (szül. 1987. november 8.) futballkapus. Jelenleg MFK Kosice klubnak harmadik kapusa a Corgoň bajnokságban.

PhDr. Alexander Duleba, CSc. Professzor (szül. 1966. október 6.) szlovák politológus, egyetemi előadó, a ruszin nemzet elemzője. A Presovi Egyetem Politológiai Intézetében dolgozik Eperjesen, szakterülete a Szlovákia külpolitikája és a kelet európai államok külpolitikája, különös tekintettel az Európai Unióhoz való viszonyukra.

Viktor Dvorčák (szül. 1878. április 21. Vyšný Svidník, elhunyt 1943. augusztus 8. Budapest) az eperjesi járás irattárosa, újságíró es politikus, német kormány munkatársa, a „Szőke Költő” fedőnevű fizetett ügynöke. Az első világháború előtt szlovák képviselő volt a magyar parlamentben. 1916-ban kiadott a „Sáros földje 1914–1915” c. művét, amelyben a sárosi szlovákokat, mint saját nemzetség nélküli és magyarnak valló magát jellemezte. Az úgynevezett szlovák nemzet eszmejenek alkotója es hirdetőjeként is ismert. 1917 óta magyarbarát „Našazastava”hetilap szerkesztője (magyarul „A mi zászlónk”), amelyet Eperjesen adtak ki 1907–1918 között, később Budapesten 1939 es 1943 között. Az „Eperjesi Lapok” c. újság riportere is volt.

Kristína Peláková, Kristina művésznéven ismert (szül. 1987. augusztus 20, Svidnik) szlovák énekesnő, egyebek között képviselte Szlovákiát a 2010. Eurovision Song Contest versenyen. Gyereket szült, és tovább fellép a színpadon.

Juraj Lažo (szül. 1867. május 2., Svidník – megh. 1929. május 29 r.)  a ruszin nép kulturalis es politikai támogatója. Az első világháború kitöréséig az Egyesült Államokban dolgozott. Az ott szerzett tapasztalatokat a Svidnik-be való hazaterese után hasznosította, építőipari céget alapított ott. Élesen kritizálta az eperjesi görög katolikus egyházmegye magyar politikáját. A XX. század húszas éveiben átállt az ortodox vallási szabályokra. Meggyőződéseit Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt szenátoraként hirdette 1920-1925 között a csehszlovák parlamentben. 1924-ben Svidnik-ben nyomdát alapított, ahol ruszin szellemiséget es hagyományokat hirdető könyveket nyomtatott, az ortodox vállasával összhangban.

Róbert Pich (szül. 1988november 12., Svidník) szlovák futball játékos, jelenleg a lengyelországi Śląsk Wrocław színeit képviseli az extraligában.

Dr.h.c., PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. (szül. 1946. március 26, Svidník) szlovák etnológus, múzeumi kurátor, a szlovákiai ukrán nemzeti kisebbség kultúrájának a képviselője. Szakmailag egész életén át aktív, nyugdíjba vonulás után is tevékeny.

MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA (szül.  1950majus 2., Svidník) orvos, kardiológus, zenész, énekes, menedzser, vállalkozó és műsorvezető. Az első szlovák magánkórházat alapította.

Ludvík Svoboda (szül. 1895. november 25. r. – megh. 1979. szeptember 20.) csehszlovák tábornok és köztársasági elnök Csehszlovákia es a Szovjetunió hőse. 1968-1975 között a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke. Ludvík Svoboda hadseregtábornok Svidnik kétszeres díszpolgára. A svidnik-i járás az 1946.04.21-en odaítélte a díszpolgárságot, Svidnik város pedig 1968.05.23-án. Svidnik felszabadítása idején beírta a nevét a régió történetének lapjaira, mint az 1. Csehszlovák Hadtest parancsnoka. A fronton élelmiszert szállított a civil lakosságnak – a hadsereg konyháján étkeztek szegények és éhező gyerekek. Háború utáni években rendelkezett a régió tönkretett hidak es utak javitásáról, termékeny szántóföldek aknamentesítéséről, a duklai elet ujjá születéséről. A legnagyobb ajándéka a lakosság számára az első tábori kórház létestíése volt, kesébb modern kórház epíttetése, amely ma is a nevet viseli. Az önzetlen segítségét nagyra becsülik a svidniki polgárok.

(ver, forrás: svidnik.sk, wikipedia.sk)

Szöveg a fényképhez: Ludvik Svoboda nem svidniki születésű, de szokatlanul sokat tett a régióért, amiért kétszeres díszpolgára a városnak.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

A projektet a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozza a Nemzetközi Visegrádi Alap Visegrádi Támogatások keretében. Az alap küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködésre vonatkozó ötletek előmozdítása.

#VisegradFund, #V4, #Visegrad