Új épületszárny a Kertvárosi Általános Iskolában
Közélet

Új épületszárny a Kertvárosi Általános Iskolában

A Kiskőrösi Tankerületi Központ 489,13 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósított meg infrastrukturális fejlesztést Kiskunhalason, a meglévő közoktatási feladat ellátási helyszínen, a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolában (6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.). A fejlesztés célja a minőségi és befogadó oktatási környezet; a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek, valamint a mindennapos testnevelés lehetőségeinek megteremtése és szélesítése, illetve a költséghatékony üzemeltetés biztosítása.

A Kiskőrösi Tankerületi Központ, EFOP-4.1.2-17-2017-00019 azonosító számú „Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése” című projektje magában foglalta a meglévő intézmény korszerűsítését, bővítését, az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzését, illetve egyéb járulékos beruházási elemeket. A beruházás 2021. március 31-én megvalósult, amelynek keretében a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola épületének északi oldalához 600 m2 alapterületű új épületszárny épült. A projekt keretében megtörtént az iskola nyílászáróinak cseréje, a fűtés teljes korszerűsítése – kazánok és radiátorok cseréjével.

Az új szárnyban kialakításra került 2 új tanterem, egy természettudományi szaktanterem, a képzőművészeti és zenei oktatást segítő multifunkciós tanterem, a néptánc tanítás céljára egy új terem, a néptáncosok számára nemenként elkülönített öltöző, WC, tusoló, valamint itt kapott helyet az új melegítő konyha és egy tágas ebédlő. A bővített szárny helyiségeibe új berendezések kerültek, a nevelés-oktatás feltételrendszerének javításához korszerű eszközök, felszerelések kerültek beszerzésre.

A régi helyett kialakításra került egy korszerű, modern gépekkel, eszközökkel felszerelt tankonyha, ahol a háztartástan alapjait a gyakorlatban is el tudják sajátítani a gyerekek.

Megújult az iskola udvara is. Új játszó-és fitness eszközöket kaptak a diákok, melyet nem csak szabadidőben, óraközi szünetekben, hanem a mindennapi testnevelés során is tudnak használni. A megépítésre került zárt kerékpártároló a tanulók kerékpárjainak biztonságos elhelyezését szolgálja.

A beruházással a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola tanulói és pedagógusai egy megszépült iskolaépületben, a kor követelményeinek megfelelő, minden igényt kielégítő, jól felszerelt intézményben végezhetik mindennapi munkájukat a tanulást, tanítást.

A bővítés, felújítás és fejlesztés eredményeként egy korszerű oktatási-nevelési környezet jött létre Kiskunhalason, amely a fenti célok mellett hozzájárul az oktatási minőség javításához, az oktatási egyenlőtlenségek és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez, a túlzsúfoltság csökkentéséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2017.10.01.- 2021.03.31. között. A projektről bővebb információ a Kiskőrösi Tankerületi Központ honlapján, a http://kk.gov.hu/kiskoros oldalon olvasható.