Sporttal épülnek a települési kapcsolatok a határ mentén
Sport

Sporttal épülnek a települési kapcsolatok a határ mentén

Továbbra is nagy sikernek örvendenek a MultiSport HUSRB projekt sport- és szabadidős rendezvényei. Két határ menti település, a magyarországi Tompa és a szerbiai Tóthfalu fiataljait megmozgató programok a sportolás megkedveltetése mellett a települések közti kapcsolatépítést is segítik.

160 tompai és a tóthfalusi fiatalnak sportprogramokban bővelkedő, izgalmas nyara volt. A MultiSport a határokon át projekt keretében judo, futball és a kézilabda táborokban ismerkedhettek meg a sportokkal és ezen keresztül más határ menti fiatalokkal. A táborok emellett 60 edző és a vezető számára jelentettek fontos sportszakmai programot, ahol szemináriumok keretében fejlesztették tudásukat és osztották meg tapasztalataikat egymással.

A projekt egy sikeres együttműködés eredményeként jött létre a Tompai Sportegyesület és a tótfalusi Nyers István Akadémia SE partnerségében. A már meglévő települési kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez a sport közösségépítő erejét használták fel és 2020. november 1-jén elindították a MultiSport HUSRB - MultiSport across the border című HUSRB/1903/34/0062 azonosítószámú projektet, melyet az Európai Unió támogat. A program a futball, a judo és a kézilabda sportágakhoz kötődő rendezvényeken keresztül fűzi szorosabbra a két település fiataljai, szervezetei és szakmai vezetői közti kapcsolatokat.

A judo tábor 2021. július 21.-25. közt került megrendezésre Tompán 40 gyermek részvételével. Az öt napos, élményteli táborban a fiatalok sport- és szabadidős programokon egyaránt részt vettek. A színvonalas judoedzéseken az edzők igyekeztek nemcsak a sport technikai részével megismertetni a gyerekeket, hanem a sport szeretetének átadására is törekedtek. Az edzések fáradalmait elfeledtető, színes szabadidős programok pedig kiváló alkalmat adtak arra, hogy a két ország fiataljai kötetlenül ismerkedjenek. A tábor egy Judo sportszakmai szemináriummal zárult, melyen 20 szakember értékelte a tábor és a szakmai munka tapasztalatait, megvitatták a judo sport aktuális trendjeit, eseményeit, jövőbeli kihívásait.

A MultiSport HUSRB projekt futball tábora 2021. augusztus 13.-15. közt zajlott Tompán, 60 gyermek részvételével. A táborban a kezdő- és haladó sportoló gyermekek egyaránt fejlődhettek és nemcsak új technikai tudással gazdagodtak, hanem megtanultak határmenti társaikkal csapatként együtt dolgozni. A futball tábort sportszakmai rendezvény zárta, a Futball szeminárium. Itt az érdeklődő sportvezetők eszmecseréje zajlott és a tábori tapasztalatoktól indulva megosztották egymással a futballt érintő legújabb szakmai információkat, fejlesztéseket.

2021. augusztus 25. és 29. közt került megrendezésre a kézilabda tábor. Ennek, az egyre népszerűbb sportnak a szeretete 60 gyermeket vonzott a táborba. A tábor végére e sport szeretetét és a csapatban dolgozás készségét vitték magukkal a táborlakók. Ugyanígy számos új ismerettel gazdagodtak azok a szakmai érdeklődők, akik részt vettek a tábor záró konferenciájaként megtartott kézilabda szemináriumon, ahol az utánpótlásnevelés aktualitásairól tárgyaltak.

A táborok és a szemináriumok résztvevőinek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy nagyon hasznosak és szükségesek a hasonló határ menti településeket összekötő sportprogramok. A sportolás népszerűsítésén túl építi és erősíti a szomszédos országok településeinek emberi - és szakmai kapcsolatait egyaránt.