Az aratás bizony tűveszélyes és vannak szabályok, amelyeket be kell tartani
Sziréna

Az aratás bizony tűveszélyes és vannak szabályok, amelyeket be kell tartani

Nincs olyan betakarítási szezon, hogy ne kellene a tűzoltóknak gabonatüzeknél beavatkozni. Az sem ritka, hogy az aratás során használt gépek gyulladnak ki és tetemes anyagi kár keletkezik. A katasztrófavédelem újfent felhívja a figyelmet arra, hogy vannak szabályok, előírások, amelynek betartása kötelező, ugyanakkor segítenek a bajok megelőzésében. 

A betakarítási munkálatokra kellő körültekintéssel kell felkészülni, a gondatlan magatartás veszélyes az élet- és vagyonbiztonságra. A betakarítási munkálatokban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. Szem előtt kell tartani, hogy a munkálatok helyszínén jelentős mennyiségű éghető anyag – aratásra váró vagy már learatott növényzet, erdős területek - van jelen, melynek lángra lobbantásához egy szikra is elegendő lehet. Továbbá tüzet okozhat még egy megszorult, felmelegedett csapágy, alkatrész, valamint nagymértékben hozzájárulhat a tűz továbbterjedéséhez az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék csepegése. Ezen dolgok együttes jelenléte teszi igen tűzveszélyessé a betakarítást. A gondos hozzáállással és felkészültséggel azonban sok esetben megelőzhetőek a súlyos anyagi veszteséggel és a termelésből történő kieséssel járó tűzesetek.

A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással. a Gabonatáblban dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

Mezőgazdasági erő- és munkagépek tekintetében változás történt. A kalászos termény betakarítási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 darab 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval vagy lapáttal is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt. Ennek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltetőnek el kell végeznie. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Archív kép: Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság