Halasi rendőrök munkáját ismerték el
Sziréna

Halasi rendőrök munkáját ismerték el

A közelmúltban, a Rendőrség Napja alkalmából a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság állományából többen is elismeréseket kaptak.  Volt, akit soron kívül léptettek elő, volt, aki pénzjutalmat vehetett át. 

Ünnepi állománygyűlés keretében emlékeztek meg a Rendőrség Napjáról a közelmúltban. Az arra méltó tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek, igazgatási alkalmazottakat elismeréseket vehettek át. Magyarország Belügyminisztere tanácsosi címet adományozott dr. Vaslóczki Ferenc alezredesnek, Kiskunhalas rendőrkapitányának. A Belügyminisztériumban Rendvédelemért Emlékérem elismerésben részesült Kutyifa Istvánné alezredes, hivatalvezető. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül alezredessé léptette elő Birtalan József Róbert őrnagyot, a Kiskunmajsai Rendőrőrs rendészeti alosztályának vezetőjét. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelkedő tevékenységéért pénzjutalomban részesítette Hernádi Anikó főtörzsőrmestert, a Tompai Rendőrőrs járőrparancsnokát, Lázár Péter őrmestert, a bűnügyi osztály megbízott nyomozóját. A megyében az év felderítője Kis Péter főtörzszászlós, nyomozó, az év iskolarendőre pedig Turán György zászlós, a Kiskunmajsai Rendőrőrs körzeti megbízottja volt. A Bács-Kiskun Megyei Vadászkamara jutalommal ismerte el Jónás Sándor főtörzsőrmester, körzeti megbízott tevékenységét. Kiskun Vitéz díjat vehetett át Galambos Gyula alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője; Ambrus Péter törzszászlós,  bűnügyi technikus; Hegyi Tamás törzszászlós,  a Jánoshalmi Rendőrőrs szolgálatparancsnoka és Sörös László rendvédelmi igazgatási alkalmazott.