Kiss Zoltánra emlékezünk
Sziréna

Kiss Zoltánra emlékezünk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kiss Zoltán tűzoltó alezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője október 17-én, életének 56. évében örökre megpihent. Temetése november 10-én, 11 órakor lesz a katolikus temetőben.

Gyászol a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Ötvenhat esztendős korában elhunyt Kiss Zoltán alezredes, polgári védelmi felügyelő. 1989. augusztus 20-án avatták honvéd hadnaggyá, miután elvégezte a Zalka Máté Katonai Főiskola híradó szakát. Első beosztásába a kiskunhalasi tüzérezredhez került híradó tisztként, ahol később szakaszparancsnoki, majd híradó századparancsnoki beosztásokat töltött be. A katonai szervezet megszüntetése után 2000. október 1-től 2001. április 30-ig a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál hivatásos polgári védelmi tisztként értékelő-elemző illetve informatikai főelőadói beosztásokban dolgozott. Ezt követően 2008. április 15-ig a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóságon hivatásos határőrként személyügyi tiszt főelőadó, kiemelt főelőadó, majd később vezetőként gépjármű főreferens beosztásokat töltött be.

A 2008. április 16-tól nyugdíjazás miatt megüresedő BKM KVI Kiskunhalasi Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetői beosztás betöltésére sikeres pályázatot nyújtott be. Ezen beosztását 2011. év végéig töltötte be, amikor a 2012-ben megalakított Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjévé nevezték ki.

Tevékenysége során hatékonyan és eredményesen ellátta a kirendeltség polgári védelmi feladatait, irányította a szakmai felügyelete alá tartozó katasztrófavédelmi megbízott beosztást betöltő személyek munkáját, végezte az illetékességi területen lévő járási és települési mentőcsoportok és a települések közbiztonsági referenseinek felkészítését, irányítását. Eredményesen képviselte a katasztrófavédelmet a Védelmi Bizottságokban és Operatív Törzsekben. Az elmúlt években aktívan részt vett a kialakult veszélyhelyzetek során a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó megelőzési, és operatív feladatok eredményes végrehajtásában Kiskunhalas város polgárainak védelme érdekében. Kiss Zoltán tűzoltó alezredes élete során munkáját kimagasló szakmai tudással, odaadással és példamutató magatartással végezte. Emléke szívünkben örökké él! Temetése november 10-én, 11 órakor lesz a katolikus temetőben.