Tankerületi tájékoztató általános iskolai beiratkozásról
Közélet

Tankerületi tájékoztató általános iskolai beiratkozásról

A Kiskőrösi Tankerületi Központ általános iskolai beiratkozásra vonatkozó Közleményt fogalmazott meg, amelyet Vágó Ferencné, a tankerületi központ igazgatója küldött meg szerkesztőségünknek. Az általános iskolai korú gyermekek szüleinek fontos közleményt változatlan formában, az alábbiakban közöljük. (címképen: Vágó Ferencné, a tankerületi központ igazgatója, archív fotó)

Kiskőrösi Tankerületi Központ 

KÖZLEMÉNY 

A 2024/2025. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1) bekezdése alapján az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi fenntartói közleményt adja ki: 

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7.§-a értelmében: 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA 
2024. április 18. (csütörtök) - 2024. április 19. (péntek) 8:00 órától 19:00 óráig 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles beíratni 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között született tankötelessé váló gyermekét a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára, amennyiben nem rendelkezik felmentéssel. 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a TK/026/00003-22/2024 számú Közleményben meghatározta az illetékességi területén lévő iskolák felvételi körzetét. 

A KRÉTA beiratkozás szülői felületén (BÁI) a szülő/törvényes képviselő előzetesen beküldheti a gyermek adatait az adott iskolába. 

A beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat: 

  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok; 
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló (3 hónapnál régebbi) hatósági igazolvány. 

Az általános iskolai felvételről az intézmény vezetője döntést hoz, és írásban értesíti a szülőt. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be a felvételt elutasító intézmény igazgatójához az intézmény fenntartójának címezve az értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül. 
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül a szülő köteles beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

Kiskőrös, 2024. február 21. 

Kiskőrösi Tankerületi  óKözpont 
Vágó Ferencné tankerületi igazgató 


Székhely:6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Telefon: +36 78/795-211 E-mail: kiskoros@kk.gov.hu